valencia-cf-logo-512x512

Kit Valencia CF 2019/2020 Dream League Soccer 2020

Bộ Kit Valencia CF 2019/2020 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ môn….

Xem tiếp »
galasataray-sk-logo-512

Kit Galatasaray S.K. 2019/2020 Dream League Soccer 2020

Bộ Kit Galatasaray S.K. 2019/2020 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ môn. Bộ…

Xem tiếp »
SL_Benfica_logo_512

Kit SL Benfica 2019/2020 Dream League Soccer 2020

Bộ Kit SL Benfica 2019/2020 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ môn. Bộ…

Xem tiếp »
RM-leipzig-logo-512px

Kit RB Leipzig 2019/2020 Dream League Soccer 2020

Bộ Kit RB Leipzig 2019/2020 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ môn. Bộ…

Xem tiếp »
bayer-leverkusen-logo-512px

Kit Bayer Leverkusen 2019/2020 Dream League Soccer 2020

Bộ Kit Bayer Leverkusen 2019/2020 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ môn. Bộ…

Xem tiếp »
atalanta-bc-logo-512x512-px

Kit Atalanta B.C. 2019/2020 Dream League Soccer 2020

Bộ Kit Atalanta B.C. 2019/2020 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ môn….

Xem tiếp »
escudo7

Kit Colombia 2019 Copa America Dream League Soccer 2020

Bộ Kit Colombia Copa America 2019 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ…

Xem tiếp »
peru-logo-512x512-px

Kit Peru 2019 Copa America Dream League Soccer 2020

Bộ Kit Peru Copa America 2019 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ…

Xem tiếp »
ecuador-logo

Kit Ecuador 2019 Copa America Dream League Soccer 2020

Bộ Kit Ecuador Copa America 2019 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ…

Xem tiếp »
chile-logo-512x512-px

Kit Chile 2019 Copa America Dream League Soccer 2020

Bộ Kit Chile Copa America 2019 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ…

Xem tiếp »