Kit Granada CF 2019/2020 Dream League Soccer 2020

Bộ Kit Granada CF 2019/2020 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ môn. Bộ kit này cũng có thể sử dụng cho tựa game First Touch Soccer 2015 (FTS15).

Kit Granada CF 2019/2020 DLS 2020

Granada CF Home Kits

granada-nike-kits-2019-2020-dream-league-soccer-(home)

URL : https://i.imgur.com/sAxCsLw.png

Granada CF Away Kits

granada-nike-kits-2019-2020-dream-league-soccer-(away)

URL : https://i.imgur.com/YOgj78I.png

Granada CF Third Kits

granada-nike-kits-2019-2020-dream-league-soccer-(third)

URL : https://i.imgur.com/a9MtpTm.png

Granada CF Goalkeeper Home Kits

granada-nike-kits-2019-2020-dream-league-soccer-(goalkeeper-home)

URL : https://i.imgur.com/3w4QlYn.png

Granada CF Goalkeeper Away Kits

granada-nike-kits-2019-2020-dream-league-soccer-(goalkeeper-away)

URL : https://i.imgur.com/S6c8IHL.png

Granada CF Goalkeeper Third Kits

granada-nike-kits-2019-2020-dream-league-soccer-(goalkeeper-third)
URL : https://i.imgur.com/eLadn18.png

Granada CF Logo

granada-logo-512x512x-px

 

URL : https://i.imgur.com/I8Xyhhx.png