Kit CA Osasuna 2019/2020 Dream League Soccer 2020

Bộ Kit CA Osasuna 2019/2020 dành cho Dream League Soccer 2019/2020 bao gồm đầy đủ áo đấu sân nhà, sân khách, áo đấu thứ 3 và áo đấu thủ môn. Bộ kit này cũng có thể sử dụng cho tựa game First Touch Soccer 2015 (FTS15).

Kit CA Osasuna 2019/2020 DLS 2020

CA Osasuna Home Kits

osasuna-kits-2019-202020-dream-league-soccer-(home)

URL : https://i.imgur.com/hXqHoKn.png

CA Osasuna Away Kits

osasuna-kits-2019-202020-dream-league-soccer-(away)

URL : https://i.imgur.com/j4gRamT.png

CA Osasuna Goalkeeper Home Kits

osasuna-kits-2019-202020-dream-league-soccer-(goalkeeper-home)

URL : https://i.imgur.com/7TgWJ14.png

CA Osasuna Goalkeeper Away Kits

osasuna-kits-2019-202020-dream-league-soccer-(goalkeeper-away)

URL : https://i.imgur.com/dw751zk.png

CA Osasuna Goalkeeper Third Kits

osasuna-kits-2019-202020-dream-league-soccer-(goalkeeper-third)

URL : https://i.imgur.com/vE5Iy3A.png

CA Osasuna Logo

osasuna-logo-512x512-px

URL : https://i.imgur.com/nUdpQpU.png